Kaldır Nikabını

| Tür: THM | Seviye: 3 | Söz Sahibi: KARACOĞLAN | Müzik Sahibi: İLHAN ERTEN | Notayı Yazan: DEVRİM BOZDAĞ | Çalan Söyleyen: MUSA EROĞLU | Ölçü Rakamı: 4/4 | Dizi: HÜSEYNİ-UŞŞAK