Ela Gözlüm

| Tür: THM | Seviye: 2 | Söz Sahibi: KARACOĞLAN | Kaynak Kişi: HULUSİ SEVEN | Derleyen: EMİN ALDEMİR | Yöre: ERZURUM | Notayı Yazan: DEVRİM BOZDAĞ | Ölçü Rakamı: 2/4 | Dizi: HÜSEYNİ-UŞŞAK