Derdim Çoktur

| Tür: THM | Seviye: 3 | Söz Sahibi: PİR SULTAN ABDAL | Kaynak Kişi: ALİ EKBER ÇİÇEK | Derleyen: ALİ EKBER ÇİÇEK | Notayı Yazan: DEVRİM BOZDAĞ | Çalan Söyleyen: ALİ EKBER ÇİÇEK | Ölçü Rakamı: 2/4 | Dizi: HÜSEYNİ-UŞŞAK