Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

| Tür: THM | Seviye: 2 | Kaynak Kişi: ABBAS ÖZ | Derleyen: MEHMET ERENLER | Yöre: TOKAT | Notayı Yazan: DEVRİM BOZDAĞ | Çalan Söyleyen: EDİP AKBAYRAM | Ölçü Rakamı: 2/4 | Dizi: HİCAZ