Ankara’nın Taşına Bak

| Tür: THM | Seviye: 2 | Derleyen: MUZAFFER SARISÖZEN | Yöre: ANKARA | Notayı Yazan: DEVRİM BOZDAĞ | Çalan Söyleyen: RUHİ SU | Ölçü Rakamı: 4/4