Kuş mitingi…

Ankara Gar katliamı 6.yılında yeni bir beste ile anıldı.

Hilmi Yarayıcı ve Kerem Ulaş Dönmez’in ortak çalışması olan “Kuş Mitingi” isimli çalışmanın sözleri şair Adnan Yücel’e ait. Söz ve müzikler ise Yılmaz Kaya imzasını taşıyor.

Hilmi Yarayıcı’nın bu çalışmaya ait düşünceleri ise şu şekilde:

Bugün 103 kez öldürüldük.103 kez canımızdan can koparıldı. Acısı kalbimizi kanatmaya devam ediyor. Bu bir anka kuşunun öyküsüdür… Bu öykü 10 Ekim kuşluk vakti yitirdiğimiz barış güvercinlerimizin ve daha nicelerinin ezgisidir. Güneşli güzel günlere gebeyken memleketim bizlere hep yeni ağıtların sancısını yaşatmıştır. Oysa barış içerisinde paylaşacağımız koca bir dünya ve neşeli türküler bırakmalıydık geleceğe. Fakat biliyoruz ve inanıyoruz ki o günler de gelecektir muhakkak… Bu çalışmayı, bir yanıyla tarihe not düşüp acılarımızı paylaşmak, bir yanıyla da geleceğe dair umutlarımızdan bir izdüşüm bırakmak adına paylaşıyoruz. Yunus Emre’nin de söylediği gibi; “Ölürse ten ölür canlar ölesi değil” . 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde Barış Mitingi’nde yitirdiğimiz canları saygıyla anıyoruz. 10 Ekim Ankara gar katliamında yitirdiğimiz canlarımız, göğümüzde uçan barış güvercinlerimizdir artık. Ezgilerimizde, umutlu düşlerimizde ve elbette barış mücadelemizde yaşamaya devam edecekler. “Hilmi Yarayıcı”